Ako postupovať pri úmrtí

Ak nastalo úmrtie doma

Je potrebné zavolať obhliadajúceho lekára (112), ktorý vykoná prehliadku zosnulého a vystaví „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“. Lekár rozhodne či je potrebné vykonať pitvu alebo nariadi pohreb v zákonnej lehote.
Následne môžete volať našu 24 hodinovú službu, ktorá zabezpečí odvoz zosnulého do nášho chladiaceho zariadenia.
NEPRETRŽITÁ LINKA: 0905/ 66 5 5 02
Smútočný obrad je možné dojednať počas pracovných hodín alebo po telefonickej dohode s našim pracovníkom aj mimo pracovnej doby. Na vybavenie smútočného obradu je potrebné priniesť občiansky preukaz zosnulého, občiansky preukaz obstarávateľa a šaty pre zosnulého.

Ak nastalo úmrtie v nemocnici

Úmrtie v nemocnici Vám oznámi personál nemocnice, ktorý Vám poskytne všetky informácie o úmrtí a o mieste, kde bol zosnulý prevezený .
Vtedy stačí prísť do kancelárie pohrebnej služby, priniesť občiansky preukaz zosnulého, oblečenie pre zosnulého a dojednať všetky náležitosti k poslednej rozlúčke.

Zahraničné prevozy

Peter Pastorok pohrebná služba zabezpečuje prepravu zosnulých na území SR ako aj prevozy z a do zahraničia. K preprave zosnulých v zahraničí využívame vlastné špeciálne pohrebné vozidlá.  Pri týchto medzinárodných transportoch vybavujeme všetky formality nutné k preprave zosnulého.