O nás

Základným pilierom našej firmy je úcta a dôstojnosť, ktorú sa snažíme v najväčšej miere presadiť v našej práci.

Sme pripravení pre Vás ochotne a nápomocne zariadiť dôstojnú poslednú rozlúčku so zosnulým.

Postaráme sa o:

  • vybavenie pohrebu, pochovanie do zeme
  • pohrebný obrad s kremáciou
  • vyzdvihnutie LOP (listou o prehliadke zosnulého) z patológie
  • vybavenie úmrtných listov a potrebných dokladov
  • prevoz zosnulých v špeciálne upravenom vozidle podľa noriem EU v rámci celej SR a EU
  • obliekanie a úprava zosnulých
  • zhotovovanie smútočných oznámení 
  • predaj rakiev , vencov, kytíc a smútočných doplnkov

 pastorok4