Prevádzky

 

Pohrebné a cintorínske služby
Viničná 32, 935 32 Kalná nad Hronom
NEPRETRŽITÁ LINKA  0903 729 383
Pondelok   8°° – 16°° hod
Utorok        8°° – 16°° hod
Streda         8°° – 16°° hod
Štvrtok       8°° – 16°° hod
Piatok         8°° – 16°° hod
Sobota        8°° – 11°° hod

 

Pohrebné a cintorínske služby
Cintorínska 3, 937 01 Želiezovce
NEPRETRŽITÁ LINKA 0908 766 897
Pondelok   8°° – 16°° hod
Utorok        8°° – 16°° hod
Streda         8°° – 16°° hod
Štvrtok       8°° – 16°° hod
Piatok         8°° – 16°° hod
Sobota        8°° – 11°° hod

 

Pohrebné a cintorínske služby
Vojenská 4, 934 01 Levice
NEPRETRŽITÁ LINKA 0917 774 976

Pondelok    8°° – 16°° hod
Utorok         8°° – 16°° hod
Streda          8°° – 16°° hod
Štvrtok        8°° – 16°° hod
Piatok          8°° – 16°° hod
Sobota         8°° – 11°° hod